Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, September 13, 2012

Tắt Windows Security Alerts

Việc hiện thông các thông báo của Windows Security Alerts làm người sử dụng thấy khó chịu nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt nó đi.security center -> Change the way SC alerts me
Bỏ chọn 3 dấu check là xong


Post a Comment