Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 5, 2012

Pocket Piano - Ứng dụng đàn piano cho WP7

Một cây đàn piano bất cứ nơi nào bạn đi đến! Bây giờ bạn có thể mang theo một cây đàn piano với bạn ở khắp mọi nơi bạn đến! Pocket Piano có âm thanh phong phú và tính linh hoạt của một piano thực sự. Với tất cả 88 phím bao gồm cả dấu khóa (sharp và flat), Pocket Piano cung cấp cho bạn một cây đàn piano để chơi toàn bộ các giai điệu yêu thích của bạn. Bạn có thể giữ các phím cho các nốt dài hơn hoặc chạm cho nốt ngắn hơn, vì thế cảm thấy nó giống như một cây đàn piano thực sự. Với sự hỗ trợ đa cảm ứng đầy đủ, Pocket piano dễ dàng hỗ trợ chơi hai tay và hợp âm. Pocket Piano thậm chí còn hỗ trợ glissando hoặc trượt ngón tay của bạn trên các phím nghe nhiều nốt chơi.
Pocket Piano là piano duy nhất cho phép bạn thay đổi kích thước các phím của bạn chính xác phù hợp với kích thước ngón tay của bạn. Nó hỗ trợ hàng kép hayhàng duy nhất, nhãn lưu ý tùy chọn, và thậm chí điều chỉnh reverb. Nó có mộtSustain Pedal, một nhịp hoàn toàn tùy biến, và thậm chí cả khả năng ghi, lưu, và che thành phần của riêng bạn.
Features:
*Rich realistic piano sound, recorded from the world’s finest grand pianos
*88 keys which includes all sharps and flats (Full Piano Keyboard)
*Full multi-touch support for chord and two handed play
*Easy to use preset keyboard sizes or customize your own. Adjust the width and height of all keys and sharps to create a piano made just for your fingers
*Play piano on a Single Keyboard Row or play on two rows with Dual Row
*Identify notes with Optional Note Labels
*Easy to use Fully-Customizable Metronome
* Customize your Piano Sound! Adjustable reverb setting to get the same realistic effect as the Sustain and Soft piano pedals.
realistic effect as the Sustain and Soft piano pedals.
*Easily navigate the full piano keyboard, never losing your place with a unique Navigation Bar for each row.
*Highest Quality Studio Recorded Piano Notes

Download Pocket Piano v1.0 đang cập nhật link mới...
Post a Comment