Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 26, 2012

Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN


Lời cảnh báo tàn khốc.

Mọi biện pháp phòng vệ đều vô ích.

Gan dạ hay liều mạng?

Nhìn sao cho xuể.

Trung Hàn lẫn lộn.

Giá nhiêu cũng được.