Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, September 13, 2012

Hướng dẫn Root/Unroot Android 2.3.3/2.3.4/2.3.5 Gingerbread

Chú ý: SuperOneClick hoặc bất kỳ tool tương tự nào hiện tại chưa làm việc trên Galaxy Ace 2.3. Nếu bạn chưa nâng máy Galaxy Ace 5830 của bạn lên Android 2.3.4 Gingerbread (phiên bản tiếng Việt) thì có thể xem hướng dẫn thực hiện nâng cấp (up rom) cho điện thoại của bạn tại hackphone.us. Nội dung bài viết này hướng dẫn cách root cho Galaxy Ace 5830 phiên bản Android 2.3.4 GingerbreadNếu các bạn muốn unroot Galaxy Ace 5830 chạy Android Gingerbread thì thực hiện các bước như khi root máy, thay vào là file unroot.zip download tại đây
Post a Comment