Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, August 25, 2012

sạc Ipop bằng trái cây - bạn có tin không

Chuẩn bị:
1 quả cam
1 quả chuối
1 quả táo
2 cây đi
2 sợi dây đồng
Tiến hành:
Bạn làm sạch vỏ cách điện dây đồng rồi quấn vào cây đinh dúng 4 vòng (cho chắc ăn) rồi cắm đầu đi vào quả cam tương tự cái kia ta cắm vào quả táo còn 2 đầu kia của sợ dây đồng thì cắm vào quả chuối. Xong chỉ việc cắm đầu USB của Ipop vào sạc thôi.
* Vật liệu dễ kiếm, dễ làm nhưng nguồi không mạnh để bạn sạc đầy nhưng đủ có thể cho bạn sài ở nơi ko có điện :D