Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, August 5, 2012

Những động cơ đơn giản

Ngay nay máy móc được sử dụng để làm việc cho con người và nhiều người chưa hẳn đã biết về nguyên lý hay lịch sử của máy móc đang hiện hữu trong nhiều sản phẩm được sử dụng rộng rãi này.

Để hiểu hơn DBS đã tổng hợp nhiều vidoe trên Youtube để mọi người tìm hiểu dễ hơn


Một động cơ đơn giản

Và nguyên lý của nó

Lịch sử phát triển

Và một số mô hình mô phỏng nhỏ:Post a Comment