Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, August 25, 2012

Lại xuất hiện thêm nhiều tài khoản bị hack và dính virus

 Sáng nay online thấy nhiều tài khoản lạ trên FB gởi nhiều link qua mà ko nói gì cũng chẳng trả lời. Trước đây cũng có vài vụ như thế nhưng ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng.
 Nếu bạn nào bị hack thì vẫn có thể cứu được bằng cách thay đổi mật khẩu và quét virus trong máy. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về mấy vụ này mình sẽ cập nhật thêm.
 Phần lớn các link này điều dẫn đến các trang chứa nội dung đồ trụy và khiêu dâm nên các bạn đừng kích vào.