Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, August 25, 2012

Hướng dẫn Ảo thuật đâm xuyên bóng không nổ

Chuẩn bị:
Dầu thực vật
Bong bóng
Cây tăm nhọn lớn

Tiến hành
Trước tiên bạn cần nhúng tăm vào dầu và thoa điều lên tăm rồi bơm bong bóng lên đâm qua bằng cách xoay đều đầu tăm cho đến khi xuyên qua bóng.

Xem video nhé:
Chúc thành công!