Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, August 23, 2012

Hot Wheels RC Stealth Rides - xe tăng đồ chơi cực hay

 Xem video là muốn tậu 1 con rùi
Có thể mua tại http://rcmania.com/hot-wheels-stealth-rides-power-tread/

Chúc các bác vui vẻ!