Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, August 8, 2012

Gỡ bỏ Windows Genuine Advantage Notifications (WGA Notifications)

Có lẽ không ít người gặp phải trường hợp bị Microsoft phát hiện bản win của mình là giả mạo, màn hình đen, thêm 1 ông sao dưới góc màn hình.Thực ra, Microsoft tạo ra Windows Genuine Advantage Notifications (WGA Notifications) nhằm bảo vệ người dùng, tránh trường hợp họ bỏ tiền ra mua Win bản quyền nhưng nhận được lại là đồ giả. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những phiền toái đối với người thích dùng FREE.
Mình xin đưa lên đây một vài cách gỡ bỏ Windows Genuine Advantage Notifications mà không cần dùng phần mềm can thiệp. Tuy là chủ đề cũ, nhưng mình mong có thể đóng góp được phần nào đó cho những bạn chưa biết.

Cách 1: (gồm 7 bước)

Vô hiệu WGA Notifications

1. Đăng nhập vào Windows với quyền hạn Administrative.
2. Đổi tên mở rộng của các file sau đây thành .old: Windows\system32\WgaLogon.dll, Windows\system32\WgaTray.exe
3. Khởi động lại máy.

Gỡ bỏ WGA Notifications bằng tay

1-3. Như trên
4. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS gõ lệnh Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u rồi Enter.
5. Khởi động lại máy.
6. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS lần lượt gõ các lệnh xóa file sau:
Del %Windir%\system32\wgalogon.old
Del %Windir%\system32\WgaTray.old
Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
7. Gõ lệnh regedit > trong cửa sổ Registry Editor tìm đến khóa:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon\Notify\, xóa mục WgaLogon
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\, xóa mục WgaNotify

Cách 2

1. Mở Windows Task Manager.
2. End process "wgatray.exe".
3. Khởi động lại Windows XP ở chế độ Safe Mode.
4. Xóa file WgaTray.exe trong C:\Windows\System32.
5. Xóa file WgaTray.dll trong C:\Windows\System32\dllcache.
6. Mở Run, gõ RegEdit để mở chương trình RegEdit.
7. Tìm theo đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
8. Xóa thư mục "WgaLogon" và tất cả nội dung/thành phần của nó.
9. Khởi động lại Windows bình thường.

Cách 3

Dùng chương trình System Restore (Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore), đưa WIN về thời điểm chưa cài đặt WGA Notifications. Tất nhiên sau đó nhớ đừng update WGA nữa nhé.

Cách 4

Sửa hoặc vô hiệu hóa WgaLogon.dll

Chú ý đến 3 File này:
\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll
\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
\WINDOWS\system32\LegitCheckControl.dll
Nguyên tắc: file wgatray.exe giúp kiểm tra Win bản quyền, nó đòi hỏi có sự tham gia của 2 thằng còn lại. Nhưng nếu file WgaLogon.dll không được phép khởi chạy thì wgatray.exe cũng không thể kiểm tra khi máy khởi động.

Các bước như sau:

1. Tắt Simple File Sharing bằng cách mở Tools -> Folder Options -> View tab.
2. Click chuột phải vào WgaLogon.dll, mở thẻ Security.
3. Click Advanced button.
4. Bỏ tick tại ô Inherit from parent.....
5. Click nút Copy.
6. Click OK.
7. Tại tất cả các user/group, bỏ tick “Read & Execute” permission đối với WgaLogon.dll.
8. Click OK.
9. Restart the computer.
10. Turn on “Use simple file sharing”.

Cách 5

1. Tìm tới \windows\system32
2. Đổi tên file WgaLogon.dll thành WgaLogon.dll.bak
3. Tạo 1 file WgaLogon.dll (nội dung để trống) bằng notepad và save vào \windows\system32
4. Mở Task Manager, mở thẻ Processes
5. Nhanh tay end thằng WgaTray.exe (vì bạn chỉ có khoảng 5 giây để làm việc này)
6. Khởi động lại máy

Trên đây là vài cách phổ biến. Các bạn cũng có thể dùng tools để fix, nhưng dùng tools đôi khi ẩn chứa nhiều hiểm họa mà các bạn không biết.
Và còn rất nhiều cách khác áp dụng cho các phiên bản WGA khác nhau.
Post a Comment