Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, August 9, 2012

Gở bỏ kiểm soát Genuine Win 7

Sau khi gở bỏ Genuine các bạn vào Start - Run (phím tắt Windows + R), nhập vào services.msc sauđó bấm OK>>windows update>> disabled>> start tắt chế độ tự update của win 7 sau khi crack, nếu không máy của bạn sẻ bị lổi...

Post a Comment