Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, August 21, 2012

Fano Air Show - Trình diễn trực thăng có thể lội nước

 Bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy 1 chiếc trực thăng có thể bơi trên sông nhé
Chúc vui vẻ