Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, August 9, 2012

Cảnh báo việc lừa đảo trên FB

 Hiện nay trên facebook có một số tài khoảng đặt tên theo kiểu Tiếng việt nhưng lại dùng tiếng anh để lừa đảo hay nhiều bạn bằng cách yêu cầu bạn vào một trang web nào đó hoặc tham gia ứng dụng cũng như làm một vài việc xấu.

 Một số bạn đã phát hiện ra sớm và cảnh báo các bạn khác


Và một bạn khác chia sẽ:


Thường những hậu quả cho các bạn cả tin là mất tài khoản và máy tính bị dính virus kiểm sát từ hacker, và nhiều hơn là bạn sẽ bị lộ nhiều thông tin cá nhân và email của bạn cùng với các tài khoảng giao dịch ngân hàng trên máy.

 Chúc các bạn thành công!


Post a Comment