Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, August 20, 2012

Cách làm tàu máy hơi nước

 Cách này yêu cầu các bạn cần có 1 số đồ nghề và 1 số vật liệu trong chương trình ở VN rất hiếm nên khá kém người chơi.

 Các bạn làm theo video hướng dẫn nhé
Chúc thành công!
Post a Comment