Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, August 20, 2012

Cách làm súng khói cực độc

 Chỉ cần vài vật liệu đơn giản bạn có thể làm 1 câu súng khói khá hay để khoe bạn bè

Bạn xem video hướng dẫn:


Chúc thành công
Post a Comment