Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, August 19, 2012

Cách làm súng bắn thun liên thanh

Với vài cây đũa nhựa và mấy cọng thun là chúng ta có thể có một cây súng bắn thung liên thanh cho riêng mình.

Súng bắn thun liên thanh 

Hướng dẫn làm rất đơn giản các bạn chỉ cần xem video:


Đây là cách gàng thun vào súng và cách sử dụng.


Theo Toilam.com
Post a Comment