Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, August 20, 2012

Cách làm mạch điện từ...giấy!

Với mẹo nhỏ này, bạn có thể làm cho bạn bè lác mắt :D nếu họ ko biết than chì dẫn điện chứ ko phải giấy!

Bạn cần:

-1 cây bút chì B2
-1 đèn LED
-1 tập giấy dày
-1 cục pin và ít dây điện nếu cần Như vậy là xong, bạn nghĩ sao với mạch robot?

 Theo Toilam.com
Post a Comment