Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, August 5, 2012

Big Sandy 2011 SAR Promo

 Đây là dịp dành cho dân mê sở hữu những vũ khí nguy hiểm thể hiện tài năng và trình làng những vũ khí mà họ sưu tầm được. Đối với họ đây là sở thích và là đam mê đặc biệt của những người thích súng ống. Xem video bạn sẽ bất ngờ và mãn nhãn với những vũ khí cổ vẫn được trình diễn cùng với những vũ khí hiện đại đến cả xe tăng.

 Chúc các chú mau có vài cây sài chơi (mà là airsoft thôi nhá)!
Post a Comment