Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, August 2, 2012

AutoKiller giúp giải phóng bộ nhớ RAM cho máy điện thoại Android chạy nhanh hơn

AutoKiller là một ứng dụng giúp giải phóng bộ nhớ RAM cho máy điện thoại Android giúp máy của bạn chạy nhanh hơn. Ứng dụng miễn phí trên Android và đòi hỏi máy của bạn phải Root để có thể hoạt động được. Ứng dụng cho phép bạn thiết lập khi RAM bị chiếm dụng quá nhiều dưới một mức nào đó sẽ tự động tối ưu lại bộ nhớ RAM, tắt các ứng dụng chạy ẩn không cần thiết để giải phóng RAM và tăng tốc độ cho máy của bạn. 
Link tải ứng dụng (Google Play)

QR Code
Post a Comment