Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Yêu thương là bản năng của con người

Một người đàn ông phát hiện ra một con bò cạp đang chơi vơi trong nước. Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp ấy lại cắn ông ta.
Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi mặt nước , người đàn ông đó lại bị nó cắn nữa . Một người khuyên ông ta không nên cứu nó nữa , nhưng người đàn ông trả lời rằng: " Bản năng tự nhiên của con bò cạp là cắn . Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi lại từ bỏ bản năng yêu thuơng chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp !?"

P/s: xin đừng từ bỏ sự tin yêu , đừng đánh mất lòng tốt , sự hào hiệp của chính bạn, ngay cả khi những người chung quanh có làm bạn đau lòng.
Post a Comment