Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 14, 2012

Yêu là...

♥ Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

♥ Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

♥ Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn.

♥ Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

♥ Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người yêu gắn bó.

♥ Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

♥ Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

♥ Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

♥ Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

♥ Và yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Post a Comment