Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 14, 2012

ý nghĩa đeo nhẫn


Ý nghĩa đeo nhẫn ở các ngón tay

- Ngón út tay phải : không yêu đương

- Áp út tay phải : đang trong tình yêu cuồng nhiệt

- Ngón giữa tay phải : hoa đã có chủ

- Ngón trỏ tay phải : độc thân quý tộc đang chờ đợi tình yêu

- Ngón út tay trái : không kết hôn

- Áp út tay trái : đã kết hôn

- Ngón giữa tay trái : đã đính hôn

- Ngón trỏ tay trái : chưa có hôn ước

- Ngón tay cái thường mang hàm ý biểu đạt sự quyền quý, cũng có
thể mang thông điệp bày tỏ sự tự tin.
.....♥ ......
Bạn đang đeo nhẫn ở ngón nào ^^
Post a Comment