Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, July 12, 2012

Video Học PHP & MySQL Tiếng Việt

Video Học PHP & MySQL Tiếng Việt

Giới thiệu:

Đây là bộ video, bao gồm 3 CD, học lập trình PHP & MySQL bằng tiếng việt được viết bởi trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM. Theo như mình đánh giá là có lẽ hiện nay video tiếng việt về php đầy đủ, xúc tích nhất có lẽ là bộ này, ngoài ra còn 1 bộ nữa của SSDG gì đó, mình cũng không rõ, nhưng làm rất dở, không hay. Bộ này có cũng lâu rồi, có lẽ ai đã từng mày mò nghiên cứu tự học qua PHP thì có lẽ cũng biết nó, nhưng mình vẫn cứ up lại lên đây cho mọi người ai cần thì down


Học PHP & MySQL Tiếng Việt – CD 1

Link Download CD1 – Bao gồm 3 Part:

http://www.mediafire.com/?mzmtzjddmei 
http://www.mediafire.com/?qnorim0tkzm 
 http://www.mediafire.com/?wnj3ncmzztgHọc PHP & MySQL Tiếng Việt – CD 2Link Download CD2 – Bao gồm 3 Part:

Mã:http://www.mediafire.com/?ojdmj424ymd 
http://www.mediafire.com/?uqfdwmy21z5 
 http://www.mediafire.com/?hontnxwk41y

Học PHP & MySQL Tiếng Việt – CD 3
Link Download CD3 – Bao gồm 4 Part:

Mã:http://www.mediafire.com/?ulh2eh1zmmn 
http://www.mediafire.com/?yvzzymdmhgm 
http://www.mediafire.com/?52zayzxjm2i 
 http://www.mediafire.com/?zmitdmtkdmm
Post a Comment