Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Try...?

Hứa với tôi đừng bao giờ gục ngã..

Dù thế nào hãy cố gắng lên nha..

Dù phía trước là chông gai vất vả..

Tôi tin rằng rồi bạn sẽ vượt qua...

Cuộc sống này dạy cho ta khôn lớn..

Biết giận hờn tha thứ biết cảm thông..

Biết phấn đấu cho tương lai và hiểu..

Sống trên đời không phải chỉ để yêu.

Post a Comment