Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Tình yêu chân thành ?

Thế nào mới gọi là tình yêu chân thành ?

Trong tiệm KFC, có hai ông bà già tóc bạc phơ đang ngồi ăn.

Ông gắp cho bà một cái đùi gà và nói với bà : “ Đùi gà ngon lắm, bà ăn đi, tôi ăn khoai tây chiên được rồi !”

Bà đáp lại : “ Ông cứ ăn đi, tôi lại không có răng sao mà ăn được, mỗi ngày có thể bên cạnh ông, tôi ăn khoai tây chiên cũng đã mãn nguyện lắm rồi !”

Giờ tôi mới biết, đó được gọi là hạnh phúc, họ là hai người hạnh phúc nhất !

Cùng sống bên người ta yêu thương, đó là điều hạnh phúc nhất !

Nhưng, loại hạnh phúc như thế này, khó có thể nắm bắt được.

Post a Comment