Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, July 12, 2012

Phim + Source code hướng dẫn tạo website Thương mại điện tử bằng JOOMLA

Đối với các doanh nghiệp, nhu cầu thiết kế 1 website thương mại điện tử là không nhỏ. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra 1 website thương mại điện tử bằng JOOMLA 1.5


Bài lab được chia thành 17 bước. Hoàn tất 17 bước, bạn sẽ được website như sau:
DOWNLOAD Source dùng cho bài lab trên


17 step hướng dẫn website như sau:

Step 1: Cấu hình Appserv. Download

Step 2: Cài website JOOMLA 1.5. Download

Step 3: Xử lý các lỗi cơ bản trước khi customize Joomla. Download

Step 4: Cài đặt Template. Download

Step 5: Cài đặt Virtuemart. Download

Step 6: Cấu hình Virtuemart tích hợp Joomla. Download

Step 7: Tạo và cấu hình Main menu. Download

Step 8: Tạo và cấu hình Sub menu. Download

Step 9: Tạo Module Login (Đăng kí thành viên). Download

Step 10: Breadcrumbs. Download

Step 11: Nhúng chức năng tìm kiếm sản phẩm. Download

Step 12: Tạo Bottom Menu. Download

Step 13: Tạo và cấu hình Shopping Cart (Giỏ hàng). Download

Step 14: Cấu hình danh mục Sản Phẩm. Download

Step 15: Thêm sản phẩm. Download

Step 16: Show sản phẩm đặt biệt ra trang chủ. Download

Step 17: Show sản phẩm bất kì ra trang chủ. Download
Post a Comment