Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Đơn giản vì tôi là tôi...

Tôi ít nói với người lạ,
.........nói nhiều với người quen.

Đôi khi ko rảnh
......... chứ ko phải chảnh .

Đừng phát biểu Tôi kiêu
..........đơn giản là Tôi khÔng thích

Có quyền không nói chuyện với Tôi nhưng...
......... đừng phán xét Tôi

Có quyền không nhìn Tôi nhưng...
......... đừng đánh giá Tôi

Bởi vì...
............Tôi khác Bạn!

Đơn giản
............Vì tôi là tôi
http://dinhbas.blogspot.com/
http://nghethuatsongfc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/nghethuatsongfc/
Post a Comment