Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, July 24, 2012

Những con đường kì lạ trên thế giới

1. Đường hầm Tower, Nhật Bản


2. Đường hầm Log, California, Mỹ


3. Đường hầm Tình yêu ở Ukraine


4. Đường hầm chữ "L" ở Illinois, Mỹ

5. Đường hầm Guoliang, Trung Quốc 

Post a Comment