Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Muốn...

Muốn khóc.
Muốn la thật lớn.
Muốn đứng trước biển đón từng cơn gió lạnh.
Muốn chạy ra giữa những cơn mưa giông.
Muốn tan biến như chưa từng tồn tại.
Muốn ngủ một giấc thật dài ko bao giờ tỉnh lại.
Muốn được làm một hòn đá vô chi.

Post a Comment