Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

I't will be fine

Tôi thích lang thang cùng ấy trong những chiều mưa, và nắm tay ấy thật lâu trên đường về mong rằng nó sẽ dài lê thê để tôi được ở bên ấy thật lâu.

Kỷ niệm chỉ là quá khư nhưng là một quá khư đẹp hãy để nó ngủ yên dù lòng con thôi thúc, hạnh phúc là ko thể là bất tận nhưng nỗi đau sẽ là vô tận nếu là kết thúc.

Hãy giữ trọn vẹn 1 trái tim yêu để không bao h bạn tiếc nuối.
Post a Comment