Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

FlashFXP 4.2.4 Full + crack

FlashFXP là ứng dụng nhập FTP & FXP mạnh mẽ và phổ biến với nhiều tính năng cho các webmaster hay admin. FlashFXP có một giao diện trực quan và tính năng toàn diện, cho phép bạn thực hiện tất cả các thao tác thông thường chỉ với vài cú nhấn chuột.Nó cũng đồng thời hỗ trợ kéo-thả, do đó bạn có thể truyền dữ liệu, đồng bộ hóa thư mục, tìm kiếm file và sắp xếp thao tác với chỉ một cái nhắp chuột. Sử dụng FTP protocol, bạn có thể truyền dữ liệu từ các server ở xa vào máy của bạn, hoặc sang các server khác. Nó tạo sự dễ dàng để cập nhật Website của bạn, download file từ server của công ty, thậm chí download file từ Internet mà trình duyệt của bạn dường như luôn bị hỏng. Phần mềm còn cho phép bạn vận chuyển dữ liệu giữa 2 site (FXP), tiếp tục lại (resume) những download không hoàn thiện, đồng bộ hóa thư mục, sắp xếp nhiều thao tác, ...

Sau khi cài đặt, chép file FlashFXP trong thư mục Crack vào thư mục vừa cài đặt phần mềm (mặc định là C:\Program Files \ FlashFXP 4). Như vậy là hoàn tất, vào mục Help -> About sẽ thấy phần mềm đã được kích hoạt.

Download:
Link Download 1
Link Download 2
Post a Comment