Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

find love - tìm tình yêu

Yêu một người cũng như ra biển
nhặt vỏ ốc,
Đừng tìm cái to nhất,
....... cũng đừng cố nhặt cái đẹp
nhất...
Chỉ cần nhặt cái mình thích nhất là
đủ !!!


.
......... ... và nếu nhặt được rồi, . . . .
.
.
.
.
................. thì đừng ra biển nữa
Post a Comment