Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 21, 2012

Em thích


♥ Em, thích nhõng nhẽo!

♥ Em, thích quấy anh !

♥ Em, thích làm cho anh phát điên lên vì cáu!

♥ Em, thích chu mỏ, hếch mũi lên khi cãi nhau với Anh !

♥ Đơn giản vì... Em yêu anh!

♥ Nếu em ghét , em đã không thèm bướng như thế!

♥ Nếu em ghét em đã chẳng thèm nhõng nhẽo đâu!

♥ Em, bướng lắm.... nhưng mà em hứa sẽ luôn ngoan với anh...

♥ Để giữa yêu thương, mình sẽ mãi ở bên nhau....
Post a Comment