Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

- Em ơi, em bán ♥ àh?

- Vâng, anh mua ạ. Em còn mỗi 1 ♥ thôi, anh mua nốt giúp em còn về.

- Giá bao nhiêu hả em?

- 3 N anh ạ?

- ????

- Nỗi buồn, Niềm vui và Nước mắt.
.
.
.
Vậy chắc anh không đủ rồi, trong túi anh bây giờ chỉ còn lại đúng 2 chữ "Chân thành" thôi.

- Thôi anh quay lại đây em bán nốt cho
Post a Comment