Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Don't need love false - hình bóng tình yêu

Không ai đủ ngu ngốc để yêu mãi một người k yêu mình
Không ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của một người
Không ai đủ dũng cảm để bước bên một người luôn xem mình là cái bóng
Ta cần gì ở một hình hài k có trái tim...?

╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╱┃┃╱╱╱┳╱┓┳╭┫┳┓╱
▉━╯┗━╮╱┃╱┃┣┻╮┣╱╱
▉┈┈┈┈┃╱┻┛┛┻╱┻┻┛╱
▉╮┈┈┈┃╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
╱╰━━━╯╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
Post a Comment