Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Dỗi hờn linh tinh

Khi dỗi con gái thường nói những câu :

- Kệ anh, muốn làm gì thì làm !
- Chả sao !
- Kê em , không cần quan tâm !
- Uh , hết yêu rồi !
- Đi ra chỗ khác đi !
- Tùy anh.!
- Chả cần chả muốn gì hết !
- Em ghét anh !
- Anh đi theo nó luôn đi !


 Khi dỗi con trai thường .. im lặng :)
Post a Comment