Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, July 16, 2012

Chuyện rau

 Dạo này thấy nhiều chú thích đi chăn rau quá, ko biết bây giờ mấy con mình quen có phải là rau ko nữa?
Chán thật bây h chả hiểu sao được nữa
Post a Comment