Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

bài học cho cuộc sống

Đau..... là để học cách lớn lên
.
Thất bại..... là để học cách thành
công
.
Yêu thương...... là để học cách hi
sinh
.
Chết...... là để học cách yêu cuộc sống
.

Sống.... là để học cách chấp nhận
tất cả
.
Nước mắt cuối cùng lại trở thành
món quà vô giá cho những thứ
người ta định nghĩa là thử thách ! . . .
Post a Comment