Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Anh à, em chẳng dám khóc đâu

Vì nếu khóc, nỗi đau cứ thế sẽ vỡ òa, chẳng cách nào ngăn lại được.

Và như thế, em sẽ ngã gục khi chưa kịp chiến đấu.

Chẳng dám cười vì nếu cười, em sợ rằng những giọt nước mắt sẽ lăn dài từ trong tiềm thức.

Chẳng dám nhớ vì nỗi nhớ làm tim em đau nhói, đau đến mức không thở được.

Chẳng dám thức vì cứ mở mắt ra lại thấy hình ảnh của anh hiện diện khắp mọi nơi.

Chẳng dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh của anh luẩn quẩn trong tâm trí.

Chẳng dám thở vì sợ rằng chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đủ làm cho nước mắt rớt xuống.
Post a Comment