Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, June 28, 2012

Tạo hóa

Con người sinh ra được tạo hóa nhào nặn với vô vàn hình hài khác nhau. Mỗi hình hài là một số phận, nhưng không hẳn số phận nào cũng hạnh phúc. Có những người sinh ra là để dành cho nhau nhưng lỡ duyên lỡ mệnh, họ xa nhau. Hóa ra trên đời này có những thứ vốn không phải của nhau nhưng lại tìm đến nhau, đồng điệu để tạo nên số mệnh cho riêng mình..
Post a Comment