Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, June 8, 2012

Mã reset cho sangsum

 Mã mặt định của Samsung 00000000

Mật mã này cũng xóa một số lỗi của EEPROM. *2767*3855# (*2767*Full#).

- Mật mã reset E2P Custom, đây là mật mã reset nhỏ
*2767*2878# (*2767*Cust#)

- Mật mã reset các trò chơi:
*2767*5282# (*2767*Java#)

- Mật mã reset phần mềm:
*2767*7822573738#

- Mật mã reset về lỗi của Flash:
*2767*25573738#

- Mật mã reset về WAP, mọi cài đặt về kết nối GPRS bị lỗi sẽ được xóa sạch:
*2767*927# (*2767*Wap#)

- Mật mã reset một số lỗi về cài đặt:
cách 1: *2767*688#
cách 2: *2767*637#

- Mật mã reset khóa simcard vào máy. mật mã này có tác dụng reset EEPROM và ở khóa simcard vào máy cho một số loại máy thích hợp: #*7337#

- Mật mã reset cấp độ cao, đây là mật mã xóa sạch tất cả những gì chúng ta đã cài đặt, Bởi vì có rất nhiều mật mã sau khi chúng ta đã cài đặt thì có dùng máy tình chạy lại chương trình cũng không xóa được những gì đã cài đặt. do vậy đây là mật mã reset cấp độ cao.
Cách 1: *2767*73738927#
Cách 2: *2767*737383855#
Cách 3: *2767*737382878#

 samung C5212
*2767*3855#

*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
(Khởi động lại EEPROM, thường sử dụng khi cài đặt lại phần mềm cho máy)

*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (Bạn nên cẩn trọng khi quyết định sử dụng mã này)
(Có lẽ đúng như ý nghĩa của nó, khởi động lại tất cả) 
Post a Comment