Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, June 8, 2012

Mã chung của Nokia

12345 _ Mã cài đặt chuẩn của NOKIA

*#06# _ Hiển thị số IMEI (của tất cả các loại máy)

*#0000# _ Thông báo phiên bản phần mềm

*#2820# _ Hiển thị địa chỉ thiết bị Bluetooth

*#92702689# _ Mã kiểm tra số Series của sản phẩm, nếu máy bị thay bo mạch thì khi bấm mã này sẽ không hiển thị được số Series. Sau khi xem mã này bạn phải tắt nguồn và bật lại


- Reset máy đời thấp *3370#

*#7780# hoặc *#7370# _ Mã số cho phép bạn khôi phục các cài đặt mặc định của nhà sản xuất, khi nhấn mã này bạn phải nhập mật mã của bạ, thông thường mật mã mặc định của NOKIA là 12345, nếu bạn sử dụng máy cài hệ điều hành Symbial như 3230, 7610, 7650 bạn có thể nhập mã *#7370# để trả lại toàn bộ máy về trạng thái ban đầu.

Chú ý: khi nhập mã này - Danh bạ điện thoại sẽ bị xoá .

*#7370925538# _ Xoá toàn bộ các thông tin bí mật trên máy được bảo vệ bằng mật khẩu mà không cần biết mật khẩu, nếu máy hỏi thì bạn nhập mật mã của máy để đồng ý xoá.

*#67705646# _ Mã số cho phép bạn xoá biểu tượng của nhà cung cấp dịch vụ như Vinaphone hoặc Mobifone, chức năng này chỉ có hiệu lực với máy có màn hình đen trắng
Post a Comment