Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, May 28, 2012

lỗi không hiển thị trong facebook

Dạo này có một số người hỏi mình tại sao đăng nhập vào facebook bình thường nhưng vào rồi thì ko thấy gì hết chỉ có vài đường link.
Mình xin trả lời là do Date time của bạn bị sai bạn có thể chỉ lại cho đúng tại taskbar (phía dưới bên phải) hoặc CMODboot
Chúc thành công
Post a Comment