Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, May 1, 2012

Download sách tin học (71 cuốn)

Download Sách tin học văn phòng, Download Sách mạng máy tính, Download Sách đồ họa thiết kế, Download Sách tin học căn bản, Download Sách tin học lập trình

 1. 106 thủ thuật word 
 2. Các hàm số căn bản trong Excel 
 3. Những câu hỏi thường gặp với MS Word 
 4. Giáo trình Excel
 5. Tự học ASP.NET 
 6. Học Flash Action script 
 7. Web động và môi trường ASP 
 8. Học nhanh Dream weaver 8 
 9. Học ASP căn bản 
 10. Học Java script 
 11. Học PHP, SQL, Apache căn bản 
 12. Học SQL 2000 
 13. Hướng dẫn tạo lập forum đơn giản trên website bằng ASP 
 14. Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic .NET (P2) 
 15. Giáo trình SQL 
 16. Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual Basic .NET (P1) 
 17. Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.NET toàn tập (P3) 
 18. Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.NET toàn tập (P2) 
 19. Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.NET toàn tập (P1) 
 20. Kỹ xảo lập trình VB6 
 21. Lập trình gia công cho máy CNC 
 22. Lập trình web động với PHP & MySQL (P2) 
 23. Lập trình web động với PHP & MySQL (P1) 
 24. CSharp 2005 - Lập trình Windows Forms 
 25. Bài thực hành cấu trúc dữ liệu 
 26. Dử dụng Dream Weaver 8 
 27. Giáo trình Access 
 28. Giáo trình ASP 
 29. Giáo trình lý thuyết và bài tập Oracle 
 30. Giáo trình lý thuyết và bài tập Delphi 
 31. Giáo trình lý thuyết và bài tập Foxpro 
 32. Giáo trình lý thuyết và bài tập Java 
 33. Giáo trình lý thuyết và bài tập C (P2) 
 34. Giáo trình lý thuyết và bài tập C (P1) 
 35. ASP căn bản 
 36. Giáo trình lý thuyết và bài tập Vistual J ++ 
 37. Giáo trình CSDL 
 38. Cấu trúc dữ liệu 
 39. Tài liệu căn bản về PHP 
 40. Căn bản về PHP 
 41. Giáo trình SQL
 42. Bài tập thực hành xây dựng trang thương mại điện tử (ASP) 
 43. Giáo trình ASP 
 44. Bài tập ngôn ngữ C từ A-Z 
 45. Bài tập thực hành Java Script 
 46. Tài liệu hướng dẫn ASP căn bản 
 47. Lập trình Windows 
 48. Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal 
 49. Tự học lập trình chuyên sâu Visual Basic.NET trong 21 ngày 
 50. Lập trình web động với PHP-MySQL (P1) 
 51. Sổ tay hướng dẫn xây dựng forum Vbulletin 
 52. Những kiến thức cơ bản về SQL 
 53. Sử dụng Administration Tools Pack quản trị các máy tính từ xa 
 54. Thiết kế đồ họa định hướng đối tượng với C++ 
 55. Lập trình web động với PHP-MySQL (P2) 
 56. Tự học lập trình C 
 57. Sử dụng và khai thác Visual Foxpro 6 
 58. Tự học Javascript 
 59. Từng bước học lập trình Visual Basic.NET 
 60. Từng bước học lập trình Visual C++.NET 
 61. Visual Basic 2005 học lập trình Windows Forms qua ví dụ 
 62. Xây dựng web động với PHP & MySQL 
 63. Xây dựng ứng dụng windows với C++.NET 
 64. Kỹ thuật lập trình PHP & MySQL 
 65. Lập trình web động với PHP-MySQL (P3) 
 66. Giáo trình Photoshop CS 
 67. Hiệu ứng nước trà đá trong Photoshop 
 68. Học nhanh Flash 8 
 69. Thiết kế trò chơi trong Flash 
 70. Vẽ minh họa với Corel Draw 10 
 71. Hướng dẫn sử dụng Macromedi Flash 5
Post a Comment