Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, April 12, 2012

Cơ quan sinh dục Nữ

Hình 1: Cơ quan sinh dục nữ nhìn ngoài
Màng Trinh
Cơ quan sinh dục nữ nhìn trong gồm tử cung và phần phụ.
Post a Comment