Custom Search



Nơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, March 18, 2012

Vẫn mãi cô đơn



Sợ mã vãi quá


Chịu ko nỗi...!!?

Đã đến lúc rồi nhĩ

Thoát loạn nhà nghĩ

Miễn comment nhé......... (chỉ có ở VN)
Post a Comment