Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, March 18, 2012

Phụ nữ hiện đại đa số có 1 số tật xấu

Không yêu anh B nhưng lúc nào cũng muốn anh B mãi mãi yêu mình.
.
Trọn đời, lúc nào cũng nghĩ mình chỉ yêu anh A (thường là 1 thằng bỉ ổi, khốn nạn, vô công rồi nghề,…)
.
.
và cuối cùng, đến tuổi hôn nhân thì thường đến với anh C (chả hiểu móc ở đâu lên).”


Post a Comment