Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, March 21, 2012

Làm bảng cửu chương trong Excel

Ví dụ : 

ô B1, Khi thực hiện hàm có chứa giá trị ô B1, nhấn F4 sẽ có các dạng cố định như sau :
- Nhấn 1 lần : $B$1 <--- Cố định cả cột lẫn hàng. Khi copy hàm thì giá trị tại ô B1 sẽ cố định không thay đổi địa chỉ ô này.
- Nhấn 2 lần : B$1 <---- Chỉ cố định hàng 1. Nếu copy hàm xuống các ô phía dưới thì giá trị này sẽ không đổi. Copy hàm theo chiều ngang thì giá trị cột B thay đổi, giá trị hàng 1 ko đổi. (VD: B1 --> C1 ---> D1 ....)
- Nhấn 3 lần : $B1 <--- Chỉ cố định cột B. Nếu copy hàm theo chiều ngang thì giá trị trong ô này không đổi. Nếu copy hàm xuống thì giá trị cột B không đổi, giá trị hàng 1 thay đổi. (VD: B1 --> B2 ---> B3 ....)Như vậy với hàm mình làm như trong hình minh họa, khi copy hàm ra khắp bảng sẽ cho ra 1 bảng nhân hàng và cột chính xác.
Nếu bạn nắm vững kiến thức cơ bản về cố định hàng và cột này thì bạn sẽ hiểu ngay.


Còn 1 cách nũa đơn giản hơn là bạn dùng lệnh 

=MATCH(B$1, $B$1:$J$1)*MATCH($A2,$A$2:$A$10)

Chúc thành công
Post a Comment