Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, February 2, 2012

Phần mềm tạo server ảo cho webmaster (localhost)acc: root
pass: khi tạo sẽ yêu cầu bạn nhập 2 lần (hãy nhớ đấy nhé)


Download Link 1Nhớ là trước khi cài máy phải ko cài các chương trình nào tương tự để ko bị lỗi, chúc thành công khi nào ko hiểu cứ PM mình
 CHúc thành công!
Post a Comment