Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, February 23, 2012

Những kiểu chụp hình độc

Trước tiên phải gợi cảm

Cao cao trên ngọn cây

Bao núi anh cũng leo huống chi là tường gai

Không ngại giông bão

Chân dung thì chừa mấy cục mụn nhé


Cỡ nào cũng chơi

Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Trên bờ anh chen vô 

Áp dụng chiên thuật

Phải có độ nghiên

Phệ cũng nào cũng đc

Kiểu này chắc chắn là đẹp nhất rồi
Post a Comment